A A A
Bibliotek/Skjema A - Å

Skjema A-Å

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Æ | Ø | Å


A
Ansvarsrett - søknad
Avlastningshjem.pdf

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 - søknad
Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad
Besøkshjem.pdf
Boligspesifikasjon i matrikkelen

D
Drenering av jordbruksareal- søknad om tilskudd til drenering.pdf

E
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging

F
Ferdigattest – søknad
Fond Kristen Ødegårds fond.pdf
Forsamlingshus_søknad_om_driftstilskudd.pdf
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole)
Fysioterapi_ergoterapi _Henvendelsesskjema.pdf.pdf

G
Gjennomføringsplan
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Grøftetilskudd.pdf

H
Helse- omsorg- og rehabiliteringstjenester.pdf

I
Idrettsformål - driftstilskudd.pdf
Igangsettingstillatelse - søknad
Individuell_plan_Henvendelseskjema_personlig_koordinator.pdf

K
Karakterer - klage
Kommunal bolig - søknad
Konsesjonsfrihet skjema for egenerklæring.pdf
Kulturformål søknadskjema for støtte.pdf
Kulturskole - søknad om inntak

L
Landbruksvei søknadsskjema for bygging og ombygging.pdf
Ledig stilling - søknad
Legat Gunnhild Bakke f sørlies minnelegat.pdf
Legat sammenslåtte legat søknaddskjema.pdf
Løypekjøring_skjema_retningslinjer_nov_2017.pdf

M
Midlertidig brukstillatelse - søknad

N
Nydyrking_søknad_godkjenning_av_plan.pdf

O
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Oppdeling i eierseksjoner.pdf
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Otta Læringssenter - søknadsskjema grunnskole.pdf

P
Permisjon fra undervisning - søknad
Private veger_søknadsskjema for vedlikeholdsmidler.pdf

R
Reisevaksinasjon_skjema for utfylling.pdf
Rekvisisjon av oppmålingsforretning.pdf
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
Renovasjon - bestilling/endring av renovasjonsavtale
Renovasjonsavtale_24_sekker.pdf
Renovasjonsavtale_36_sekker_standard.pdf
Renovasjonsavtale_48_sekker.pdf

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skjøte.pdf
Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skoleskyss - søknad

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Transporttjenesten Søknadsskjema.pdf

U
Ungdomsraadet_søknadsskjema_for_støtte.pdf

V
Valgfag - påmelding eller søknad om bytte
Vann-/avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid
Vann-/avløpsledning - frakobling
Vassvegar damanlegg vatningsvegar søknadsskjema.pdf
Tips en venn Skriv ut