A A A
Bibliotek/Tema/Næringsliv/Skjenking og servering

Skjenking og servering

22. september 2017

Bevillingsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr.

26. mars 2013

Salgs- og skjenkebestemmelser

Salgs- og skjenkebestemmelser for virksomheter som har bevilling etter alkohollova i Sel kommune. Kommunestyret har 30.05.2016, vedtatt følgende salgs- og skjenketider for perioden 2016 – 2020.

10. august 2016

Etablererprøven

For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Påmelding, betaling og pensum.

10. august 2016

Kunnskapsprøvene

For å få skjenke- og salgsbevilling kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøvene i alkoholloven for skjenke- og salgsbevilling. Påmelding, betaling og pensum.

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening