A A A
Bibliotek»Post/sak

Post/sak

10. februar 2016

Postlister - innsyn

Her finner du alle inngående og utgående dokumenter. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt. Dokumenter på postlisten publiseres med en forsinkelse på to dager.
Interne notater er ikke inkludert i postlisten. Dokumenter i personal- og elevarkivet legges ikke ut på postlisten. For innsyn i dette, send forespørsel til postmottak@sel.kommune.no.

eInnsyn i postliste

Innsyn i postliste eldre enn 08.02.2016

10. november 2016

Velg digital postkasse

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon. Det offentlige ønsker at flest mulig oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.
Her kan du lese mer om digital postkasse.

Illustrasjon digital post
03. juni 2016

Gradvis overgang til digital post

Stortinget har vedtatt at kommunikasjon mellom stat/kommune og innbygger/næringsliv som hovedregel skal skje digitalt. Sel kommune er i gang med digitaliseringsarbeidet, og i tiden som kommer vil innbyggerne kunne oppleve å motta post både elektronisk og i brevform. De som har reservert seg mot digital post, vil fortsatt få post på papir.